Jak se mohu přihlásit?

Přijďte na kterýkoliv z našich tréninků. Buď se podíváte, jak cvičení probíhá, ale lepší je vzít si rovnou věci na cvičení (tepláky, tričko, pantofle na přezutí, ručník...) a zkusit si to s námi. Pokud se vám bude cvičení líbit, vyplníte přihlášku, zaplatíte příspěvky na vámi zvolenou dobu a jste členem oddílu. Na místě vám samozřejmě zodpovíme veškeré dotazy.

 

Kdy mohu začít cvičit aikido?

Přijít můžete i v v průběhu celého roku na kterýkoliv trénink a přihlásit se. Výhodou je, že můžete cvičit s mnohem zkušenějšími studenty a váš pokrok je tak mnohem rychlejší.

 

Nevadí, že jsem nikdy nic podobného necvičil?

Nevadí. Většina lidí, kteří k nám přicházejí, nemá zkušenosti s žádným bojovým uměním. Postupně se vše naučíte. Velkou výhodou aikido je, že tempo cvičení lze postupně přizpůsobovat vašim schopnostem a znalostem.

 

Jaké oblečení potřebuji na aikido?

Ideální oblečení je japonské gi, v Čechách též zvané kimono, které se používá na judo (silnější než např. karatistické). Naprosto dostačujícími je také tričko s dlouhým rukávem a tepláky. Vhodné jsou přezůvky. Cvičí se na žíněnkách (tatami) naboso.

 

Kde se cvičí?

Najdete nás v loděnici areálu ČVUT (České Vysoké Učení Technické) na Strakonické ulici (toalety a šatny najdete v prvním patře; cvičí se v přízemí, vchod vedle venkovního schodiště. Podrobnosti naleznete v sekci Kontakty. Pokud si nejste jistí, můžete  nám zavolat i přes WhatsApp.

 

Je aikido vhodné pro ženy?

Aikido je vhodné pro všechny a cvičí ho statisíce žen po celém světě. I v našem oddíle tvoří ženy a dívky zhruba třetinu studentů.

 

Mohu cvičit nepravidelně?

Možné to je, ale především začátečníkům doporučujeme cvičit co nejvíce. Ideálně alespoň dvakrát týdně. Obecně platí, čím častěji, tím lépe, ale záleží na vašich časových možnostech. Pokud zameškáte nějaké hodiny, není to překážkou v dalším tréninku.

 

Je mi 45 let, mohu ještě u vás začít cvičit?

Výhodou aikido je možnost přizpůsobit si formu a intenzitu cvičení vlastním schopnostem. I v našem oddíle cvičí muži i ženy naprosto všech věkových kategorií. A začít něco, co vás bude bavit, na to přece není nikdy pozdě.

 

Jak staré dítě může začít cvičit aikido?

V podstatě neexistuje věkové omezení pro aikido ani směrem nahoru ani směrem dolů. V našem oddíle zpravidla přijímáme děti od 13 (respektive 10 let při cvičení s rodiči), ale záleží i na jejich vyspělosti. Cvičení s dětmi vyžaduje trochu odlišný přístup, je přizpůsobené jejich způsobu myšlení a je často prováděné formou hry. Pro velmi malé děti (cca od 6ti let) můžeme doporučit jiné oddíly, které pro ně mají specializované lekce.

 

Je aikido účinné jako sebeobrana?

Aikido je možné použít jako účinnou sebeobranu, ale dostat se na tuto úroveň zpravidla vyžaduje relativně dlouhou dobu cvičení. Pokud je vaším cílem vyloženě boj nebo praktická sebeobrana, doporučujeme spíše oddíl specializovaný na tuto problematiku.

 

Věnuji se jiným bojovým uměním a sportům. Může mi aikido něco nabídnout?

Určitě. Naučíte se vnímat protivníka novým způsobem a využívat jeho energii ke svému užitku. Zdokonalíte si páky, které můžete aplikovat i v jiných budo. Ve výuce jsme velmi flexibilní a zaměříme se na to, co Vám pomůže. Netrpíme utkvělou představou, že aikido je ta jediná správná cesta. Ale věříme, že vás může na všech vašich cestách provázet.