Zde naleznete seznam videí k doplnění hodin aiki jo a aiki ken...
Vše v podání Kouichi Tanaka Sensei.

 
Aiki ken:

KiMisubi no Tachi, 1-5 no Tachi

 

Aiki jo:

Kata 31: 31 kata - tori      31 kata - uke       kumijo 31 kata
Kata 13: Kata 13 - tori      Kumijo 1-7

 20 jo suburi

Tsuki Series
1. Choku tsuki
2. Kaeshi tsuki 
3. Ushiro tsuki 
4. Tsuki gedan gaeshi 
5. Tsuki jodan gaeshi uchi 


Uchikomi Series
1. Shomen uchikomi 
2. Renzoku uchikomi 
3. Menuchi gedan gaeshi
4. Menuchi ushiro tsuki
5. Gyaku yokomen ushiro tsuki 

Katate Series
1. Katate gedan gaeshi
2. Katate toma uchi
3. Katate hachi no ji gaeshi 

Hasso Gaeshi Series
1. Hasso gaeshi uchi
2. Hasso gaeshi tsuki
3. Hasso gaeshi ushiro tsuki
4. Hasso gaeshi ushiro uchi
5. Hasso gaeshi ushiro harai

Nagare Series
1. Hidari nagare gaeshi uchi
2. Migi nagare gaeshi tsuki